კანალიზაციის გაწმენდა

კერძო სახლის ან სამრეწველო ობიექტის კანალიზაციის გაწმენდა საინჟინრო ცოდნას მოითხოვს. ამ სისტემის ხარისხსა და საიმედოობაზეა დამოკიდებული მაცხოვრებლების კომფორტი, გარემოს უსაფრთხოება და შენობაში დარჩენის შესაძლებლობა. 
ქსელში ჩართული ელემენტების რაოდენობა და სახესხვაობა დამოკიდებულია:
 •  შენობის პროექტზე;
 •  მაცხოვრებლების რაოდენობაზე;
 •  წყლის მოცულობაზე;
 •  მომხმარებლების სპეციფიკურ სურვილებზე;
 • სახლის შიდა ქსელი, როგორც წესი, მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:
 • სხვადასხვა დიამეტრის მილები;
 • სარქველები-უკუდინების თავიდან ასაცილებლად;
 • გამწოვი მილები;
 • სანტექნიკის მოწყობილობებთან არსებული კავშირები (ძირითადი აღჭურვილობა მოიცავს: უნიტაზს, საშხაპეებს, ნიჟარებს);
 • ფიტინგები მილების ჰერმეტული შეერთებისთვის;
კანალიზაციის წმენდა რამოდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. თავდაპირველად სპეციალისტის მიერ ტარდება კანალიზაციის დიაგნოსტიკა, რათა ზუსტად განისაზღვროს ბლოკირების სირთულე და ადგილი. ტელეინსპექტირების საშუალებით ოსტატი ვიზუალურად სწავლობს ქსელის ჩაკეტვის მიზეზს და მხოლოდ ამის შემდგომ არჩევს წმენდის მეთოდს ეფექტური შედეგისთვის. 

კანალიზაციის შიდა ქსელის წმენდა შესაძლებელია მექანიკური და ჰიდროდინამიკური მეთოდებით. მექანიკური წმენდა რთული ბლოკირების დროს გამოიყენება, ხოლო ჰიდროდინამიკურ წმენდაში მაღალი წნევის დანადგარებია ჩართული. ამასთან, მეორე შემხვევაში წყალში სპეციალური დამხმარე რეაგენტებია დამატებული. 
კანალიზაციის გაწმენდა აპარატით მოთხოვნადი მომსახურებაა, რომელიც კვირის ნებისმიერ მონაკვეთში შეიძლება დაგჭირდეთ. Servisebi.ge-ზე ოსტატს რამოდენიმე წუთში იპოვით და მას სასურველ მისამართზე გამოიძახებთ. 
კანალიზაციის გაწმენდა

კანალიზაციის გაწმენდა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი სერვისები

კანალიზაციის სისტემა ნებისმიერი ტიპის საცხოვრებელი სახლის ან ეკონომიკური ობიექტის მნიშვნელოვანი ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ კანალიზაციის მოწყობა რთული საინჟინრო პროცესია, რომლის დროსაც ითვალისწინებენ დიზაინის მახასიათებლებს, ჩამდინარე წყლების მოცულობას, მცხოვრებთა რაოდენობას და სხვა. 
კანალიზაციის მონტაჟი პროფესიონალების მიერ უნდა განხორციელდეს, რათა არ მოხდეს მილების მუდმივი ბლოკირება და მათი დეფორმაცია.  ექსპლუატაციის დროს სისტემა ბლოკირების რისკის ქვეშ დგება, რაც მილსადენის ტექნიკურ მახასიათებლებს არღვევს. საკანალიზაციო სისტემის უწყვეტი მუშაობისთვის აუცილებელია ჩატარდეს მილების პროფილაქტიკური წმენდა. ბლოკირების შემთხვევაში კი კანალიზაციის ხელოსანი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძახოთ. 

მეთოდები და ხელსაწყოები

კანალიზაციის წმენდა დამოკიდებულია სისტემის პროექტზე. ასევე იმ მახასიათებლებზე, რომლებიც კანალიზაციის მოწყობა/მონტაჟის დროს გამოიკვეთა. კანალიზაციის გაწმენდა შესაძლებელია ჰიდროდინამიკური და მექანიკური მეთოდებით. ამ დროს იწმინდება: კანალიზაციის მექანიკური გაწმენდა გამოიყენება შიდა და გარე საკანალიზაციო სისტემებში ბლოკირების მოსაშორებლად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და საიმედო მეთოდი. სპეციალური მბრუნავი საქშენი მექანიკურად ანადგურებს მილის შიგნით დაგროვილ დამაბინძურებლებს. ბრუნვის სიჩქარე რეგულირდება მილის ჩაკეტვის სირთულის და დამაბინძურებლების სიმყარის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ ფოლადისგან დამზადებული სპეციალური სპირალები ადვილად უმკლავდება მილის მოხვევებს. აქედან გამომდინარე, კანალიზაციის წმენდა ამ მეთოდით საკმაოდ ეფექტურია. 
იმისთვის, რომ მილი მექანიკურად გაიწმინდოს ის უნდა იყოს დამზადებული ლითონისგან, პლასტმასისგან და თუნდაც კერამიკისგან. მექანიკური წმენდისას მილის მაქსიმალური სიგრძე 80მ-ია. 
რაც შეეხება კანალიზაციის ჰიდროდინამიკურ წმენდას, ის ყველაზე ფაქიზი და მოწინავე მეთოდია. წნევის ქვეშ მყოფი წყალი შეიძლება განსხვავდებოდეს საკმაოდ ფართო დიაპაზონით. 
კანალიზაციის გაწმენდა წნევით შემდეგნაირად ხდება:  მაღალი წნევის ტუმბო წყლის წნევას შლანგებით გადასცემს სამუშაო საქშენებს. მილსადენის მთლიანობა არ ირღვევა და შესაძლებელი ხდება მისი გაწმენდა სხვადასხვა ნარჩენისგან. ამ მეთოდის გამოყენების შემდგომ მილის შიდა დიამეტრი უბრუნდება თავდაპირველ ზომას, რაც სისტემის მომსახურების ხანგრძლივობას ზრდის. ამ მეთოდის უპირატესობა არის ეკოლოგიურობაც, რადგან წყალს ქიმიკატები არ ემატება. 
აღსანიშნავია, რომ გასაწმენდი მილების დიამეტრი 30-1500 მმ-დე მერყეობს. გაჭედილი საკანალიზაციო ჭის მილების გაწმენდა შესაძლებელია როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის: კერძო და მრავალსართულიანი კორპუსები, სავაჭრო-გასართობი ობიექტები, რესტორნები და კვების ობიექტები, სასტუმროები და სანატორიუმები, სამრეწველო დაწესებულებები და სხვა. 
კანალიზაციის პროფილაქტიკური გაწმენდა ბლოკირების განმეორების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია. გარდა ამისა, უმჯობესია საგანგებო სიტუაციას არ დაელოდოთ და მილები მუშა მდგომარეობაში შეინარჩუნოთ. კანალიზაციის ჭის გაწმენდა გეგმიურად დაგიზოგავთ ფულს, რადგან პრევენციული ღონისძიების ეფექტი სისტემის ახალი მილებით ჩანაცვლების ტოლფასია. 


კანალიზაციის გაწმენდა ფასი

კანალიზაციის გაწმენდის ღირებულება დამოკიდებულია პრობლემის აღმოფხვრის სირთულეზე. საკანალიზაციო სისტემის გასაწმენდად სხვადასხვა ტიპის აღჭურვილობა გამოიყენება. კანალიზაციის ხაზების გასაწმენდად (დიამეტრის, ტიპის და ბლოკირების ხარისხის მიხედვით), გამოიყენება დიდი, საშუალო და მცირე მექანიზაცია. საკანალიზაციო სისტემის ხელოსანი, როგორც წესი, მცირე ზომის პორტატულ მოწყობილობებს, შიდა კანალიზაციის გასაწმენდად იყენებს.
ბლოკირების აღმოსაფხვრელად ან პრევენციული გაწმენდის დროს სპეციალისტები ირჩევენ ოპტიმალურ ხელსაწყოებს, რომელიც ეფექტურია ამ ტიპის საკანალიზაციო სისტემისთვის. ბლოკირების სირთულის და სისტემის მახასიათებლების გარკვევის შემდგომ სპეციალისტი მომსახურების ფასს ადგენს. 
საკანალიზაციო სისტემის დასუფთავების მახასიათებლები
შიდა საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა გულისხმობს მთლიანი კანალიზაციის სისტემის გაწმენდას შენობაში (ნიჟარები, ტუალეტები და ა.შ.). მსგავსი სისტემების მოვლის აუცილებლობა დგება:
 • ბიზნეს ცენტრებში;
 • საცხოვრებელ კორპუსებში;.
 • სამრეწველო შენობებში;
გარე საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა შენობის პირველი საინსპექციო ჭიდან იწყება და ქალაქის კანალიზაციის მაგისტრალის ჭამდე მიდის. ამ დროს მილების გაწმენდასთან ერთად ხდება კანალიზაციის ჭის ამოტუმბვა. სადრენაჟე მილების გაწმენდა საჭიროა ფოთლებისგან, ტოტებისგან, ჭუჭყისა და ქვიშისგან, რომლებიც მის გამტარუნარიანობას ამცირებენ. საკანალიზაციო ჭები წელიწადში რამდენჯერმე უნდა იწმინდებოდეს. თუ კანალიზაციის ამოტუმბვა დაგვიანდება ამან შეიძლება კომუნალური ხაზებიც დააზიანოს, აღარაფერი ვთქვათ უსიამოვნო სუნსა და ბაქტერიული ინფექციის წყაროს წარმოქმნაზე.  

რა ვქნათ თუ კანალიზაცია გაიჭედა?

კანალიზაციის სისტემა რთულ პირობებში მუშაობს. მასში უამრავი დამაბინძურებელი ობიექტი ხვდება, რაც საბოლოოდ მილის ჩაკეტვას იწვევს. გაჭედილი კანალიზაციის გაწმენდა შესაძლოა დაგჭირდეთ სხვადასხვა სანტექნიკის შემთხვევაში. მაგალითად, საცხოვრებელ სივრცეში ბინძურ ჩამდინარე წყალს წარმოქმნის:
 • სამზარეულის ნიჟარა;
 • აბაზანა;
 • ტუალეტი;
 • ბიდე;
 • სიფონი;
გაითვალისწინეთ, რომ სიფონი დახურულ კონტეინერს წარმოადგენს. მას სითხე მიეწოდება ზემოდან მინაში ჩაფლული მილის მეშვეობით. რაც უფრო მაღალია მილის ქვედა ჭრილი, მით უფრო მეტია გადინების დონე. ეს ქმნის სითხის მოცულობას, რომელიც ხელს უშლის უსიამოვნო სუნის გავრცელებას. 
თუ სიფონი ჩაიკეტა გაითვალისწინეთ, რომ ის დასაკეცი კონსტრუქციაა, რომელიც ხრახნიანი კავშირებითაა დამზადებული. ქვედა ნაწილი იხსნება და დაგროვილი ნარჩენების ამოღება შესაძლებელია. საკონტროლოდ წყლის გაშვება 5-10 წუთში არის შესაძლებელი. 
გაჭედილი ტრაპის გაწმენდა შესაძლოა დაგჭირდეთ იმ შემთხვევაში, თუ დაბრკოლება შესაძლოა მილების მთელ სიგრძეზე არსებობს. ამ დაბრკოლების გასარღვევად არსებობს რამოდენიმე მეთოდი:
 • ქიმიკატების გამოყენება;
 • მექანიკური საშუალებები;
 • საყოფაცხოვრებო მეთოდები;
 • ტროსის გამოყენება;
გაჭედილი უნიტაზის გაწმენდა ანალოგიური მეთოდებით ხდება. ტუალეტის ამოტუმბვა დგუშით დამოუკიდებლად შეგიძლიათ, თუმცა თუ ეს ხერხი უშედეგოა, უმჯობესია ტროსის გამოყენება სცადოთ. 
კანალიზაციის გაწმენდა ტროსით მექანიკური დამაბინძურებლის წინააღმდეგ ეფექტური ხერხია. თუმცა ცხიმოვანი ბლოკირების მოხსნა დიზაინის მოქნილობის გამო რთულდება. ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ 15-20 მმ დიამეტრის ტროსი. მილების გაწმენდა ტროსით  ეფექტურია იმ შემთხვევაში, თუ საკანალიზაციო სისტემა გადაკეტილია შეერთებებზე. 

ქიმიკატების გამოყენება

ცხიმოვან საცობებთან საბრძოლველად გამოიყენება ორგანული ცხიმოვანი მჟავები. ქიმიური ნაერთები ანადგურებენ ინტერმოლეკულურ ბმებს, რომლითაც მილში დაბრკოლება იქმნება. მზა ხსნარები ან ფხვნილის სახით არსებული ნივთიერებები ჩაედინება კონტეინერებში, რაც ბლოკირების მნიშვნელოვან დარტყმას წარმოადგენს. თუ პირველი მცდელობის შემდგომ ბლოკირების მოხსნა შეუძლებელია, ოპერაცია კვლავ მეორდება.
კანალიზაციის მილში ბლოკირების გარღვევის მეთოდი განისაზღვრება ადგილობრივად, ბლოკირების პირობების და ადგილმდებარეობის მიხედვით. გაჭედილი მილების გაწმენდა მიზეზების დადგენის გარეშე ნაადრევია. 

კანალიზაციის გაწმენდა 24/7-ზე

კანალიზაციის გაწმენდა 24 საათი, ნებისმიერ დროს, შეიძლება დაგჭირდეთ. თუ გაჭედილი უნიტაზის გაწმენდა, გაჭედილი ტრაპის გაწმენდა, ან გაჭედილი მილების გაწმენდა გჭირდებათ, servisebi.ge-ზე კანალიზაციის ხელოსანს მარტივად იპოვით.
მომსახურების მიღება მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაძლებელია. შესაბამისად, თუ კანალიზაციის წმენდა ბათუმში ან სხვა რომელიმე ქალაქში დაგჭირდათ, სპეციალისტს მარტივად გამოიძახებთ. 
აღსანიშნავია, რომ პლატფორმაზე რეალურ მომხმარებელთა შეფასებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ. მარტივი ფილტრაციით მოძებნეთ სასურველი სერვისი (მაგ. კანალიზაციის გაწმენდა ბათუმი, კანალიზაციის წმენდა ქუთაისი), გაიარეთ სატელეფონო კონსულტაცია და ოსტატს ინდივიდუალურად შეუთანხმდით. 
ვებგვერდზე ფიქსირებული ფასები არ მოქმედებს. თქვენ არ გადაიხდით ზედმეტს და სერვისის ღირებულება სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე დაგიანგარიშდებათ. გამარტივებული პროცედურებითა და ქვეყნის საუკეთესო სპეციალისტების ერთიანი ბაზით, კანალიზაციის გაწმენდა ქუთაისში ან სხვა სასურველ ლოკაციაზე ძალიან გაგიმარტივდებათ. 
პრო
კანალიზაციის ჭების გაწმენდა გარეცხვა
კანალიზაციის ჭების გაწმენდა გარეცხვა
5.0
| 2 შეფასება

გთავაზობთ გაჭედილი ჭის გაწმენდას თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიური ტექნიკით რომესაც აქვს დიაგნოსტიკის ფუნქცია შესაძლებელია გაწმენდის პროცესშივე დაზიანებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი შეკეთებითი სამშაოების ჩტარება, შესაძლებელია შეცვლა ან სრულიად ახალი სისტემის დამონტჟება, სანიაღვრე სისტემების გაყვანა მოწყობა, გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხს ხელმისაწვდომ ფასად. დეტალური ინფორმაციისთვის დარეკეთ ქვემოთ მითითებულ ნომერზე.

გაჭედილი მილების გაწმენდაkanalizaciis gawmendaკანალიზაციის მოწყობაგაჭედილი უნიტაზის გაწმენდაკანალიზაციის გაწმენდა ტროსითკანალიზაციის ჭის გაწმენდაკანალიზაციის ხელოსანიკანალიზაციის ამოტუმბვაკანალიზაციის გაწმენდა წნევითგაჭედილი კანალიზაციის გაწმენდა
ტელეფონი

კანალიზაციის გაწმენდა ფასი

კანალიზაცია რთულ საინჟინრო ქსელს წარმოადგენს, შესაბამისად კანალიზაციის გაწმენდის ფასი ფიქსირებული არ არის. მომსახურების ღირებულება ერთი მხრივ დამოკიდებულია პრობლემის სირთულეზე, მეორე მხრივ კი სისტემის აგებულებასა და მახასიათებლებზე. მაგალითად, საკანალიზაციო სისტემაში, ბოლო დროს, პლასტმასის მილსადენები აქტიურად გამოიყენება. ისინი მსუბუქი და გამძლეა. პლასტმასი არ იშლება და ნაკლებ ხმაურს გამოსცემს წყლის გადინებისას. ის ძალიან მოსახერხებელი და საიმედოა, თუმცა ფასი მსგავს მასალაზე მაღალია.
უამრავი უპირატესობის მიუხედავად მსგავსი სისტემის თვითნებული წმენდა (მაგ. მდუღარე წყლით) დაუშვებელია, რათა არ დაზიანდეს სისტემის სტრუქტურა და სარემონტო ხარჯები არ გაიზარდოს. 

ასევე ქსელის მოწყობისას იყენებენ ფოლადისა და თუჯის ნაწარმს. მსგავსი ელემენტები ძალიან მოცულობითი და მძიმეა. ის დროთა განმავლობაში კარგავს ესთეტიკას და ჟანგით იფარება. ლითონი საიმედო და იაფი, თუმცა არაპრაქტიკულია. 

საკანალიზაციო სისტემების წმენდა ნებისმიერ შემთხვევაში სპეციალისტებს უნდა ანდოთ. არაპროფესიონალური მიდგომებით შესაძლოა დაირღვეს ქსელის ერთიანობა და სისტემის სხვა ელემენტებიც დაზიანდეს. თუ კანალიზაციის გაწმენდა კამერით გსურთ, ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრირებულ სპეციალისტებს გაეცანით. მომსახურების მიღებას საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში, კვირის ნებისმიერ დღეს, შეძლებთ.

საკანალიზაციო ქსელების ელექტრო-მექანიკური წმენდა ინდივიდუალური სერვისია, რომლის ფასიც სამუშაოს სირთულეზეა დამოკიდებული. გაიარეთ უფასო სატელეფონო კონსულტაცია ქვეყნის საუკეთესო ოსტატებთან, რათა სამუშაოს სპეციფიკაში უფრო დეტალურად გაერკვეთ.
კანალიზაცის ხელოსანი გამოძახებით 24/7
კანალიზაცის ხელოსანი გამოძახებით 24/7

ნებისმიერი სირთულის კანალიზაციის გაჭედილობის წმენდა. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენი პრობლემების სწრაფ და ხარისხიან მოგვარებას მისაღები ფასებით. თითოეულ შესრულებულ მომსახურების სახეობაზე ვიძლევით ოფიციალურ გარანტიას! დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით განცხადებაში მითითებულ ნომერზე.

კანალიზაციის გაწმენდა 24 საათიკანალიზაციის მოწყობაkanalizaciis gawmendaკანალიზაციის გაწმენდა წნევითგაჭედილი კანალიზაციის გაწმენდაკანალიზაციის ამოტუმბვაკანალიზაციის გაწმენდა ტროსითგაჭედილი უნიტაზის გაწმენდაგაჭედილი მილების გაწმენდაკანალიზაციის ხელოსანი
კანალიზაციის გაწმენდა
კანალიზაციის გაწმენდა
5.0
| 2 შეფასება

"ჩვენ ვართ ადგილობრივი საქართველოში არსებული და ოპერირებადი კანალიზაციის გამწმენდი კომპანია, დიდი გამოცდილებით. ჩვენ გთავაზობთ 24/7 გადაუდებელ მომსახურებას და უფასო ხარჯთაღრიცხვას. ჩვენ ვართ ლიცენზირებული და დაზღვეული. ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიას თქვენი კანალიზაციისა და სანიაღვრეების გასაწმენდად." ცენტრალური კანალიზაციის გაწმენდა წყლის ჭავლით 10მეტრომდე-400ლ გაწმენდის მაქსიმალური სიგრძე ჭიდან ჭამდე 150მეტრი შიდა სისტემის გაწმენდა წყლის ჭავლით 150 ლარიდან გაწმენდა ტროსით და პნევმატური წმენდით 80ლ სანიაღვრე გაწმენდა 10 მეტრომდე 400ლ სეპტიკური ავზის გაწმენდა სანიაღვრე შეკეთება ჩაკეტილი სანიაღვრეები გახსნა კანალიზაციის ხაზის გაწმენდა CCTV შემოწმება ლიცენზირებული და დაზღვეული უფასო შეფასებები

video play icon ვიდეო
კანალიზაციის გაწმენდა ტროსითკანალიზაციის გაწმენდა წნევითკანალიზაციის გაწმენდა ქუთაისშიგაჭედილი მილების გაწმენდაგაჭედილი კანალიზაციის გაწმენდაკანალიზაციის გაწმენდა 24 საათიკანალიზაციის ჭის გაწმენდაგაჭედილი უნიტაზის გაწმენდაკანალიზაციის ხელოსანიკანალიზაციის ამოტუმბვა
სულ 10 რეზულტატი

ხშირად დასმული კითხვები

faqfaq